Gestų kalbos kursai

Lietuvių gestų kalbos kursai įvairioms tikslinėms grupėms

Tikslinės grupės

 • lietuvių gestų kalbos vertėjams,
 • policijos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams,
 • medicinos darbuotojams,
 • socialiniams darbuotojams,
 • kurčiųjų šeimos nariams
 • ir visiems norintiems išmokti gestų kalbą!

Informacija apie kursus

Dažniausiai kursai vyksta du kartus per savaitę, bet kiekvienai grupei siūlome individualiai apsvarstyti savo poreikius ir mokytis jiems patogiu laiku ir dažnumu.

Mokymo medžiaga, parengta remiantis komunikacijos metodu, tad faktiškai nuo pirmų pamokų dalyviai pradeda kalbėti ir aktyviai dalyvauja mokymosi procese. Kursus dažniausiai veda girdintys ir kurtieji lektoriai. Paprastai stengiamasi, kad gestų kalbos mokytų kurtieji, kuriems gestų kalba yra gimtoji.

Kursų kaina

Vienam asmeniui

 • 1 asmuo
 • 50 ak. val.
 • 800
 • 2-6 asmenys
 • 50 ak. val.
 • 400
 • 7-12 asmenų
 • 50 ak. val.
 • 300