Lietuvių gestų kalbos instituto veikla

Lietuvių gestų kalbos instituto veikla susijusi su lietuvių gestų kalba: įstaiga šią kalbą tiria, rengia žodynus, rengia ir leidžia metodines priemones, moko tikslines grupes.

Leidiniai

Lietuvių gestų kalbos metodinė medžiaga – žodynai, šviečiamieji leidiniai.

Konsultacijos

Konsultacijos įvairiais gestų kalbos klausimais. Klauskite mūsų!

Videopasakos

Videopasakos gestų kalba vaikams ir suaugusiems.