Stabdome veiklą nuo balandžio 1 d.

Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 1 d. VšĮ Lietuvių gestų kalbos institutas stabdo veiklą.

Dėl konsultacijų lietuvių gestų kalbos vartojimo klausimais, nemokamų lietuvių gestų kalbos kursų kreipkitės į Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Lietuvių gestų kalbos metodinį skyrių.

Kitais klausimais kreipkitės į Lietuvos kurčiųjų draugiją.