Laimėti konkursai (2020 m.)

Viešoji įstaiga Lietuvių gestų kalbos institutas laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtus neformaliojo lietuvių gestų kalbos mokymo programų (kartu su metodine medžiaga), skirtų įvairioms vartotojų grupėms, rengimo, lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti, rengimo bei lietuvių gestų kalbos ir darbo su […]

Laimėtas konkursas (2020 m.)

Viešoji įstaiga Lietuvių gestų kalbos institutas laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą lietuvių gestų kalbos vertėjų mokymo paslaugų pirkimą.      

Įvykdytos veiklos (2019)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras šiemet parengė dvi lietuvių gestų kalbos mokymo programas (kartu su metodine medžiaga): „Lietuvių gestų kalba aptarnaujančiam personalui“ skirta sudaryti galimybę aptarnaujančiam personalui, besimokančiam lietuvių gestų kalbos, įgyti darbinės / profesinės aplinkos bazinių lietuvių gestų kalbos pagrindų, susijusių su specifine darbuotojo darbine aplinka. „Vertimas sporto tema“ skirta sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų […]

Laimėtas konkursas (2019 m.)

VšĮ Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą Lietuvių gestų kalbos mokymo programų kartu su metodine medžiaga rengimo paslaugų pirkimą. Iki šių metų pabaigos bus rengiamos dvi neformaliojo lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos įvairių vartotojų grupėms bei gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti.

LAIMĖJO KONKURSĄ IR TEIKS PASLAUGAS (2019 m.)

VšĮ Surdologijos centras laimėjo gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis mokymų įvairioms vartotojų grupėms (artimųjų, gaisrininkų, medikų, policininkų, asmeninių asistentų, darbuotojų, kurie dirba kurčiųjų skėtinėse organizacijose ir tiesiogiai teikia socialinės reabilitacijos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, kitų specialistų, asmenų, turinčių klausos negalią) paslaugų pirkimą, taip pat lietuvių gestų kalbos vertėjų mokymo paslaugų […]

Laimėjo konkursą ir teiks paslaugas 2018 metais

Laimėjome Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimą ir pagal 2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-41 iki gruodžio 14 d. teiks šias paslaugas: Neformaliojo lietuvių gestų […]