Vertimas žodžiu iš Lietuvių gestų kalbos

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta tobulinti Lietuvoje dirbančių lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimo iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą žodžiu įgūdžius šiose srityse: medicinos, finansų, švietimo, teisėtvarkos. Vertimo įgūdžiams ugdyti parinkti įvairios paskirties lietuvių gestų kalbos tekstai (nusiskundimai, problemos bei poreikiai, įvairių situacijų, objektų apibūdinimas). Vadove glaustai pateiktos pagrindinės vertimo perdaros: pakitimai, praleidimai, papildymai, nusakantys vertimo proceso metu vykstančius kalbinius pokyčius. Taip pat vadove aptariami pagrindiniai lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos frazių skirtumai, leksinė ir gramatinė raiška.

Parengta 2017 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Vertimas zodziu is LGK