Vertimas komandoje

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta patobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikaciją ir kompetencijas dirbant vertėjų komandose nacionalinių ir tarptautinių konferencijų, formalių susitikimų, renginių metu. Vertimu komandoje, kuomet vertimo paslaugą teikia keli vertėjai vienu metu, paprastai siekiama užtikrinti sklandžią visų susitikimo dalyvių komunikaciją. Priklausomai nuo vertimo užsakymo sudėtingumo, trukmės, dalyvių gausos, formuojamos įvairios vertėjų komandos su skirtingomis funkcijomis. Siekiant efektyvaus darbo vertėjų komandoje reikia turėti specialių žinių, suformuotų įgūdžių bei bendradarbiavimo patirties. Programa skiriama dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams, kurtiesiems ir girdintiesiems. Programos tikslas – stiprinti lietuvių gestų kalbos vertėjų darbo komandoje įgūdžius.

Parengta 2018 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 2.1 priemonės ,,Teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskričių gestų kalbos vertimo centruose (ir kurčiųjų organizacijose), gerinti jų kokybę, didinti jų įvairovę“ 2.1.6 veiksmą ,,Rengti ir tobulinti mokymo medžiagą gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti“.

Vertimas Komandoje