Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl vertimo ir / arba titruotų paslaugų teikimo viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose ir renginiuose.

Lankstinuką galite peržiūrėti čia: Rekomendacijos del vertimo ar titruotu paslaugu

Vaizdo medžiagą galite peržiūrėti čia: Nuoroda

Parengta 2018 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 3.1 priemonės „Plėtoti universalaus dizaino taikymą“ 3.1.2 veiksmą „Parengti ir skleisti rekomendacijas dėl vertimo ir / arba titravimo paslaugų teikimo viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose ir renginiuose“.

Rekomendacijos