Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Socialiniai reikalai

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas

Metodinė medžiaga skirta Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Priemonės tikslas – tobulinti bendravimo lietuvių gestų kalba įgūdžius socialinių reikalų tema suteikiant žinių apie Lietuvos Respublikoje egzistuojančius mokesčius ir lengvatas, darbo santykius, aptariant socialinę draudimo sampratą, įstaigų teikiamas socialines paslaugas ir veiklos principus. Ši priemonė turėtų pagerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų pasirengimą versti tekstus socialinių poreikių temomis.

Parengta 2015 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Socialiniai reikalai