Lietuvių gestų kalbos raida – praeitis ir ateitis

Šviečiamasis leidinys – faktais paremtas informacinis filmas, kuriuo siekiama skleisti ir populiarinti lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Jame išdėstyta Lietuvių gestų kalbos raida, palyginami istoriniai faktai (praeitis) su dabartine situacija Europos ir Pasaulio kontekste, remiantis prisiminimais ir archyviniais dokumentais, pateikti filmuoti žmonių prisiminimai, pateikiami seni gestų kalbos įrašai iš asmeninių archyvų ir pan. Šviečiamasis leidinys apima šias temas: gestų kalba – visavertė kalba: stereotipai, patirtys, rekomendacijos; gestų kalbos politika: statusas, įteisinimas, informacijos prieinamumas; sociolingvistinė lietuvių gestų kalbos apžvalga: skirtingi variantai ir požiūriai; lietuvių gestų kalba: istorija, norminimas, žodynai; gestų kalba kurčiųjų ugdyme; gestų kalbos menas; gestų kalbos mokymas, populiarinimas ir renginiai; lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos: vertimo paslaugų teikimo pobūdis iki vertėjų centrų įsteigimo, lietuvių gestų kalbos vertėjų rengimas, kvalifikacijos kėlimas, vertėjų centrų teikiamos paslaugos. Filmas pritaikytas tiek kurčiųjų, tiek girdinčiųjų bendruomenėms, nes jis įgarsintas lietuvių kalba, lietuvių gestų kalba bei titruotas.

Parengta 2017 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

Filmą galite žiūrėti čia: Nuoroda

filmas 2017