Lietuvių gestų kalba socialiniams darbuotojams. III lygis

Šios priemonės tikslas – sudaryti galimybes gestų kalbos pagrindus turintiems socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos ir kitiems visuomenės nariams tapti savarankiškais gestų kalbos vartotojais (III lygio). Priemone siekiama tobulinti pradedančio gestų kalbos vartotojo (I ir II lygio) gebėjimus ir įgūdžius, plėsti bendravimo tematiką. Tenkinant savarankiško vartotojo poreikius, įvairinamos gramatinės raiškos priemonės, tobulinamas asmens apibūdinimo, tarpkultūrinio bendravimo, pomėgių, veiklos, socialinių aktualijų supratimas.

Parengta 2014 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

SD3