Lietuvių gestų kalba medicinos darbuotojams A1.1

Metodinė medžiaga skirta medicinos darbuotojams, norintiems susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bendravimo ir vizualinės komunikacijos įgūdžių. Programos tikslas – sudaryti galimybes neturintiems bendravimo lietuvių gestų kalba pagrindų medicinos darbuotojams įgyti lietuvių gestų kalbos pagrindus.

Parengta 2018 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 1.2 priemonės ,,Mokyti įvairias vartotojų grupes gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifikos“ 1.2.2 veiksmą ,,Rengti ir tobulinti neformaliojo gestų kalbos mokymo medžiagą įvairių vartotojų grupėms“.

LGK medicinos darbuotojams A1.1