Lietuvių gestų kalba girdintiesiems. A1.1

Metodinė medžiaga skirta norintiems susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bei vizualinės komunikacijos įgūdžių. Ja siekiama mokyti suprasti ir vartoti būtiniausius gestus bei posakius, reikalingus kalbėti apie šalia esančius žmones, daiktus ir konkrečius poreikius, prisistatyti, užduoti paprastus klausimus ir į juos atsakyti.

Parengta 2015 m. įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“.

A1.1