Lietuvių gestų kalba aptarnaujančiam personalui

Mokymo programa skirta aptarnaujantį darbą dirbantiems įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bendravimo ir vizualinės komunikacijos įgūdžių, susijusių su profesine / darbine aplinka, kad prireikus suteikti paslaugą klausos negalią turinčiam asmeniui, būtų užtikrinta komunikacija lietuvių gestų kalba.

Rengiamos programos temos papildo parengtą programą „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.1“ naujomis, specifinėmis aptarnaujančio personalo darbinės / profesinės aplinkos temomis (vaistinė, parduotuvė, kavinė, laisvalaikis, kelionės ir susisiekimas).

Programos tikslas – sudaryti galimybę aptarnaujančiam personalui, besimokančiam lietuvių gestų kalbos, įgyti darbinės / profesinės aplinkos bazinių lietuvių gestų kalbos pagrindų, susijusių su specifine darbuotojo darbine aplinka.

Parengta 2019 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 1.2 priemonės ,,Mokyti įvairias vartotojų grupes gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifikos“ 1.2.2 veiksmą ,,Rengti ir tobulinti neformaliojo gestų kalbos mokymo medžiagą įvairių vartotojų grupėms“.

Parsisiųskite vaizdo medžiagą: LGK aptarnaujančiam personalui

Aptarnaujanciam personalui