Lankstinukas Kas yra lietuvių gestų kalbos vertimo paslauga?

VšĮ Surdologijos centras pagal Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009-2012 metų programos 2012 metų projektą parengė lankstinuką „Kas yra LGK vertimo paslauga?“.

Lankstinukas skirtas dviem tikslinėms grupėms – kurčiųjų bendruomenei ir suinteresuotai girdinčiųjų visuomenės daliai. LGK vertimo paslaugų poreikio socialinio tyrimo, taip pat diskusijų su LKD, LGK vertėjų centrų atstovais metu paaiškėjo ne mažai su vertimo paslaugų teikimu susijusių problemų. Labai dažnai kurtieji nesupranta vertėjo funkcijų ir priskiria šiai profesijai nebūdingas socialinio darbuotojo funkcijas, reikalauja iš karto teikti dvigubas (LGK vertėjo ir socialinio darbuotojo) paslaugas. Dėl to neretai kyla konfliktų, LGK vertėjai nusivilia savo darbu. Informacijos apie LGK vertimo paslaugas stokoja ir girdintieji paslaugų gavėjai: jie neįvertina, kad situacija reikalauja bendraujant su kurčiaisiais dalyvauti LGK vertėjui, dažnai nežino, kur galima tokių paslaugų užsisakyti, painioja, kas LGK vertėjui privaloma ir ko jis negali daryti pagal pareiginius nuostatus. Tad diskutuojant su LKD ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA), kaip išvengti betikslių konfliktų, kilo mintis parengti ir išleisti lankstinuką ir trumpai bei aiškiai pateikti svarbiausią informaciją apie vertėjo funkcijas, vertimo paslaugą.

Lankstinuką rasite čia: Kas yra LGK vertimo paslauga?