Gestų kalbos metamorfozės Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje

Šviečiamasis – interaktyvus faktais paremtas leidinys „Gestų kalbos metamorfozės Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje“, kuriuo siekiama supažindinti visuomenę su lietuvių gestų kalbos raida Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje, tuo pačiu populiarinti lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Interaktyvaus leidinio tematika apima gestų kalbos ištakas Lietuvoje, gestų kalbos raidą įvairiose srityse (socialinėje, politinėje, švietimo ir kt.). Leidinys parengtas rašytiniu ir vaizdiniu formatu bei išverstas į lietuvių gestų kalbą. Leidinys turi QR kodus, kuriuos naudojant kiekvienas turi galimybę matyti leidinio vertimą į lietuvių gestų kalbą. Vaido medžiagą turi galimybę pagal poreikį įjungti / išjungti titrus.

Parengta 2018 m. įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 1.4 priemonės ,,Šviesti visuomenę gestų kalbos vartojimo klausimais“ 1.4.1 veiksmą „Įgyvendinti visuomenės švietimo priemones gestų kalbos vartojimo klausimais (organizuoti šviečiamuosius seminarus, konferencijas ir kitus renginius, leisti šviečiamuosius leidinius, šviesti įvairias paslaugas teikiančius specialistus gestų kalbos vartojimo klausimais)“.

Gestų kalbos metamorfozės Lietuvos kurčiųjų draugijos istorijoje