Laimėjo konkursą ir teiks paslaugas 2018 metais

Laimėjome Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimą ir pagal 2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-41 iki gruodžio 14 d. teiks šias paslaugas:

  1. Neformaliojo lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos įvairių vartotojų grupėms, rengimas;
  2. Gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis įvairių vartotojų grupių (artimųjų, gaisrininkų, medikų, policininkų, asmeninių asistentų, darbuotojų, kurie dirba kurčiųjų skėtinėse organizacijose ir tiesiogiai teikia socialinės reabilitacijos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, kitų specialistų, asmenų, turinčių klausos negalią) mokymas;
  3. Lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti, rengimas;
  4. Lietuvių gestų kalbos vertėjų mokymas.