Konsultacijos “Vaikai ir gestų kalba“ tema.

Ar verta ugdyti kurčiuosius su gestų kalbos vertėjo pagalba?

Mano dukra negirdi. Mes lankomės Mišiose ir man dukra sako, kad skirtingi vertėjai skirtingai verčia maldas. Ar taip gali būti?