Konsultacijos “Vertėjų darbo specifika, vertimo ypatumai“ tema.

Ar verta ugdyti kurčiuosius su gestų kalbos vertėjo pagalba?