Konsultacijos “Lietuvių gestų kalbos vartotojai ir jų kultūra“ tema.

Kodėl žymus lituanistas Juozas Pabrėža teigia: „Lietuvoje yra ne tik lietuvių, bet ir žemaičių kalba“, o lietuvių gestų kalbos neįtraukia? Tiesiog pamiršo ar nežino apie gestų kalbą?

Kurtumas yra negalė, bet kurtieji nenori būti laikomi neįgaliaisiais? Ar tai tiesa?

Ieškau mokymo video medžiagos gestų kalba apie valstybines institucijas. Kur galima surasti?