Konsultacijos “Gestų kalbos pasaulyje“ tema.

Kokioms kalbų grupėms priklauso lietuvių gestų kalba pagal genealoginę ir pagal tipologinę kalbų klasifikaciją?