Kaip atsiranda nauji gestai? Jeigu yra koks nors lietuviškas terminas, kuriam nėra gesto, ar visada jį reikia rodyti pirštų abėcėle?

Sužinojau, kad vertėjų centrai atsirado tik nuo 2001 m. Kas kurtiesiems teikė vertimo paslaugas iki tol?

Kurtieji vertėjai – ką jie verčia? Juk vertimas yra vienos kalbos perteikimas kita kalba. Ar galite paaiškinti?

Ar egzistuoja gestų kalbų vertėjų lygiai?

Ar įmanoma išversti poeziją į gestų kalbą?

Kartais atrodo, kad vieni vertėjai labai keičia tekstą, o kiti beveik ne. Kokius pakeitimus apskritai atlieka vertėjai?

Kas yra konferencijų vertėjas?

Kas yra kurčiųjų bendruomenė?