Ieškau mokymo video medžiagos gestų kalba apie valstybines institucijas. Kur galima surasti?

Ar verta ugdyti kurčiuosius su gestų kalbos vertėjo pagalba?

Mano dukra negirdi. Mes lankomės Mišiose ir man dukra sako, kad skirtingi vertėjai skirtingai verčia maldas. Ar taip gali būti?

Kokioms kalbų grupėms priklauso lietuvių gestų kalba pagal genealoginę ir pagal tipologinę kalbų klasifikaciją?

Girdėjau tokį terminą „gestakalbis“, bet nelabai suprantu, ką jis reiškia ir kada vartojamas?