Man būtų įdomu sužinoti apie galimybes užrašyti gestus? Ar yra sukurtos kokios nors sistemos?

Kodėl žymus lituanistas Juozas Pabrėža teigia: „Lietuvoje yra ne tik lietuvių, bet ir žemaičių kalba“, o lietuvių gestų kalbos neįtraukia? Tiesiog pamiršo ar nežino apie gestų kalbą?

Kurtumas yra negalė, bet kurtieji nenori būti laikomi neįgaliaisiais? Ar tai tiesa?

Kas yra tekstynas? Ar yra kaupiami gestų kalbos tekstynai? Ar jie reikalingi? Kaip jie atrodo?