Man būtų įdomu sužinoti apie galimybes užrašyti gestus? Ar yra sukurtos kokios nors sistemos?

Gestų kalbos užrašymo sistemų (angl. notation system) yra sukurta nemažai (savo turi ir baltarusiai, ir estai, ir lietuviai), tačiau plačiausiai pasaulyje vartojamos šiuo metu yra dvi: HamNoSys ir SignWriting. Abi jos yra pritakytos užrašyti bet kuriai gestų kalbai, kitaip tariant, yra universalios.
HamNoSys (Hamburg Notation System) buvo sukurta prieš 30 metų Hamburo universiteto gestotyrininkų, ir šiuo metu naudojama rengiant vokiečių gestų kalbos (DGS) žodyną bei transkribuojant tekstyną. Kitų šalių kalbininkai ją irgi naudoja, dažniausiai moksliniams tikslams. Šioje sistemoje vartojami specialūs simboliai plaštakos formoms, orientacijai (pirštų ir delno krypčiai), lokalizacijai, judesiui (judesio krypčiai, tipui ir pobūdžiui) ir nerankiniams elementams, taip pat santykiui tarp dviejų rankų nusakyti. Čia pateikiame pavyzdį, kaip atrodo gestas HAMBURGAS, užrašytas HamNoSys sistema, su simbolių paaiškinimais:

SignWriting buvo sukurta 1974 metais amerkiečių kalbininkės Valerie Sutton. Ši sistema labiau paplitusi ne tarp kalbininkų, bet tarp paprastų kurčiųjų, jos mokosi kurtieji moksleiviai. Ji naudojama ne tik atskiriems gestams, bet ir gestų kalbos tekstams užrašyti (pvz. http://signwriting.org/library/children/children.html). Čia taip pat naudojami simboliai įvairioms plaštakos formoms nusakyti, bet orientacija, lokalizacija ir judesys nerašomi atskirais simboliais, o žymimi truputį kitaip. Štai kaip atrodo SignWriting sistema užrašytas gestas ŠIRDIS:

Kaip matyti iš pavyzdžių, HamNoSys ir SignWriting sistemos gana skirtingos. Pagrindinis skirtumas tas, kad HamNoSys naudojamas linijinis užrašymo pincipas (simboliai eina vienas po kito), o SignWriting – simultaninis (simboliai išdėstyti vaizdiškai). Antrasis būdas labiau atitinka gesto prigimtį, todėl SignWriting yra lengviau suprantamas, tačiau išmokti užrašyti gestą tiek viena, tiek kita sistema yra gana sunku.