Kodėl neverčiami į gestų kalbą filmai?

Neaišku, ar iš viso toks poreikis egzistuoja kurčiųjų bendruomenėje. Įprasta daugumai mąstyti tam tikromis klišėmis – turintiems regėjimo negalę tinka viena, turintiems klausos negalę kita ir pan. Kalbant apie kurčiųjų prieinamumo didinimą kurtiesiems pasitelkiant vertimą į gestų kalbą televizijoje – iki šiol kai kuriems kurtiesiems prieinamesnis pažodinis vertimas, vadinamoji kalkinė gestų kalba, kiti norėtų, kad verstų kurčiasis vertėjas, tretieji pasitenkintų vien tik titruotomis laidomis. Todėl sunku vienareikšmiškai atsakyti ar reikia versti filmus į gestų kalbą.
Be abejo, jei tai mokslo populiarinimo, šviečiamieji ar dokumentiniai filmai, tai vertimas būtinas, nes tokio žanro laidos teikia informaciją visuomenei. Kas dėl meninių filmų – tikriausiai gautume įvairiausių atsiliepimų. Apskritai meninį filmą versti į gestų kalbą yra labai sunku, tenka skirti nemažai laiko pasiruošimui, išsiaiškinti dialogų niuansus ir t.t. Lietuvoje po truputį atsiranda proginių, specialių kino seansų ar specifinių filmų, parengtų su vertimu į gestų kalbą. Nors ne visiems yra priimtinas nuolatinis žiūrėjimas į vertėją kamputyje – tuo pačiu metu prarandama ir nemaža dalis vizualios informacijos – aktorių vaidyba, scenos ir pan. Bendruomenės nariams šiuo metu žymiai aktualesnė problema yra titravimas, įskaitant ir meninių filmų titravimą. Mūsų šalyje yra paplitę dubliavimas – kino filmų įgarsinimas lietuvių kalba. Kai kuriose šalyse vyrauja kitokia praktika – filmai tiesiog titruojami su galimybe žiūrovams klausytis originalų garso takelį. Čia galima įžvelgti nenuginčijamą naudą – atsiveria galimybė mokytis užsienio kalbą. Pastebima tendencija, kad tose šalyse, kur paliekami originalūs garso takeliai, žmonės, ypač jaunimas, demonstruoja geresnes užsienio kalbų žinias. Titravimas tiek techniškai, tiek, vadinasi, ir finansiškai yra patogesnis ir paprastesnis būdas siekti iškart kelių tikslų: gerinti užsienio kalbos mokymosi galimybes, didinti informacijos prieinamumą kurtiesiems, sudaryti sąlygas mokytis lietuvių kalbos imigrantams, kelti visuotinį raštingumą.