Kas yra gestų kalbos poezija?

Gestų kalbos poezija yra energinga trimatė išraiškos forma, kai kūno judesiai perteikia prasmę. Gestų kalbos poezijoje nėra popieriaus ar teksto. Ritmas išreiškiamas rankų forma ir judesiais.

Siejant su žodine, rašytine poezija, rankų formos panašumas gali būti naudojama kaip aliteracija (tikslingas tų pačių arba panašiai skambančių priebalsių kartojimas eilutėse, posmuose), o pasikartojantys tokie patys rankų formos gestai yra naudojami kaip ritmas.

Gestų kalbos poezija kuriama remiantis panašiu principu, kokiu yra kuriama kinematografija. Dėl tos priežasties gestų kalbos poezija remiasi vaizdu ir judesio technika: stambus planas, platus kadras, vaizdiniai, išsiskaidantys į kitus vaizdinius ir tų vaizdinių iškarpymas iš pradžios ir pabaigos, atskleidžiant skirtingus tos pačios scenos požiūrio taškus.

Verčiant gestų kalbos poeziją į rašytinį tekstą ar žodinę kalbą tekstas yra kūnas, todėl reikėtų rasti spendimą, kaip pateikti tekstą, kad jis atitiktų poezijoje išreikštą mintį. Pavyzdžiui, Donaldo Kajoko eilėraštis ,,Virš kopų teka mėnuo“:

virš kopų
ramus
teka mėnuo
taip
tuščia
many
daug vietos
šiam
vaizdui

Matome, kad šiuo atveju eilėraščio forma yra ypatinga. Ji teikia papildomą reikšmę eilėraštyje išsakytai minčiai.

Gestų kalbos poezijos tekstas egzistuoja gyvai atliekant gestų kalbos poeziją arba žiūrint gestų kalbos poezijos įrašą, bet tik ne popieriuje. Ritmikos scenos remiasi vizualiniais elementais. Pavyzdžiui: veido išraiška, judesys, gesto rodymo vieta, rankų formos. Dėl šių priežasčių rašytinis ar žodinis gestų kalbos poezijos vertimas gali būti tik apytikslis išreiškimas to, kas buvo pasakyta.

Apibendrinkime. Gestų kalbos poezija yra meninė gestų kalbos forma. Tai yra poezija, kuriama gestų kalba. Tai originalas – ne vertimas iš žodinės ar rašytinės kalbos į gestų kalbą. Jeigu neturite galimybės pamatyti gyvai atliekamos gestų kalbos poezijos, galite rasti video įrašų internetinėje erdvėje ir pasirinkti jums labiausiai patinkantį gestų kalbos atlikėją.

Gestų kalbos poezijos pavyzdžių galite pamatyti čia:

http://www.youtube.com/watch?v=BTTzu1oROlo
http://www.youtube.com/watch?v=fIkf89zC7qw

Kurčioji lietuvė Nijolė Karmazienė mėgsta kurti lietuvių gestų kalbos poeziją. Ji sutiko pademonstruoti lietuvišką gestų kalbos poezijos variantą, jį galite pamatyti čia:

http://www.youtube.com/watch?v=6hDD7pVCp8Y

Informacija iš:

http://www.johnmaucere.com/aslpoetry/
http://www.deafjam.org/poetry.html
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Sign_Language_literature
http://infoguides.rit.edu/aslpoetry
http://www.lyrikline.org/en/poems/virs-kop-ramus-teka-mnuo-3213#.Unjed3Dxoms