Kaip vertėjai kelia kvalifikaciją?

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos kėlimą Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu vykdo VšĮ „Surdologijos centras“. Kiekvienais metais ši įstaiga organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus bei parengia po vieną kitą metodinę mokymo medžiagą. Galbūt dėl lėšų stokos bent kartą per metus šiuose kursuose niekada nepavyksta sudalyvauti visiems Lietuvoje dirbantiems gestų kalbos vertėjams (jų yra kiek daugiau nei šimtas). Kursų tematika dažniausiai siejasi su lietuvių gestų kalba, vertimu, kurčiųjų kultūra. Taip pat ir apskričių gestų kalbos vertėjų centrai turi galimybę (tai priklauso nuo skirtų biudžetinei organizacijai lėšų) patys organizuoti seminarus savo darbuotojų kvalifikacijai kelti pagal profesinę sritį (poreikius), pavyzdžiui, tematiškai tai gali būti susiję su psichologija, laiko vadyba, profesinių ligų prevencija, darbo teise ir pan. Nors ir ne taip dažnai, tačiau vertėjai dalyvauja bei gilina savo srities žinias bei įgūdžius seminaruose, konferencijose (vertimas tokiu renginių metu negali būti laikomas kaip formalus mokymasis). Tokio formalaus mokymosi metu paprastai yra išduodami pažymėjimai, kurie gali būti panaudojami kaip įrodymai vertėjų atestacijos metu, nes į tvarkos aprašą yra įtrauktas toks reikalavimas.
Be abejo, vertėjai mokosi ir neformaliai, nors toks mokymasis ir nepripažįstamas formaliai, tai yra neišduodami jokie pažymėjimai, patvirtinantys tam tikrų žinių ar įgūdžių įgijimą. Kasdienio darbo metu vertėjai verčia daug tekstų, susitinka su klientais, taigi nuolat yra gestų ir lietuvių kalbų santykyje. Tokiu būdu vertėjai atranda vis naujų gestų, išsireiškimų, reikšmių. Kiekviena situacija gali pareikalauti iš vertėjo nestandartinių sprendimų, kuriuos jis vėliau aptaria su kitais vertėjais. Tokie pašnekesiai, kitaip dar vadinamoji refleksija, irgi yra neformalaus mokymosi būdas. Taip kaip ir kasdienis ruošimasis paslaugai lankantis internetinime gestų kalbos žodyne, socialinių tinklų (grupių) peržiūra, kuriose bendraujama gestų kalba, lankymasis įvairiuose tinklalapiuose irgi vienaip ar kitaip gilina turimas kompetencijas. Prie retesnių ir įdomesnių kvalifikacijos kėlimo formų būtų galima paminėti dalyvavimą projektuose, darbo grupėse, tyrimuose, stažuotėse. Tikriausiai visas kvalifikacijos kėlimo formas būtų ir sunku išvardinti.