Ar kalkinė kalba yra gestų kalbos variantas?

Kalkinė gestų kalba – tai toks variantas, kur vartojama lietuvių kalba, tik vietoj žodžių (arba šalia jų) rodomi gestai. Gestai imami iš gestų kalbos, tačiau gramatika – lietuviška. Toks kalbėjimo variantas labai tinkamas gerai lietuvių kalbą mokantiems žmonėms, pavyzdžiui, apkurtusiems arba neprigirdintiems. Šalia žodžių rodomi gestai iš dalies kompensuoja negirdėjimą, padaro lietuvišką kalbėjimą aiškesnį (gestai čia vartojami lyg antriniai ženklai žodžiams, panašiai kaip būtų rodomos kortelės su užrašytais žodžiais). Taigi kalkinę kalbą reiktų laikyti ne gestų kalbos forma, bet antrine lietuvių kalbos forma. Todėl užsienio kalbose vertimas iš žodinės kalbos į kalkinę kalbą (t. y. pažodinis vertimas gestais) dažnai net vadinamas ne vertimu, o transliteracija, ir už tai taikomas mažesnis įkainis.
Vis dėlto kartais kalkine kalba vadinamas ir kitoks kalbėjimo variantas. Kurtieji dažnai kalkine kalba vadina tokį kalbėjimo būdą, kai kalbama gestų kalba su ryškia lietuvių kalbos įtaka, kuri pasireiškia pilnų žodžių tarimu lūpomis, dažnai ir lietuviškesne sakinio struktūra bei kai kuriais „kalkiniais“ gestais (pavyzdžiui, gestas STEBĖTI vietoje gesto PASTEBĖTI). Tokį kalbėjimo variantą dažniausiai vartoja vyresnio amžiaus kurtieji, kurie mokykloje buvo mokomi oraliniu metodu, todėl lietuvių kalba padarė didelę įtaką jų gestų kalbai. Lietuvoje kol kas nėra atlikta nei kalkinės kalbos, nei gestų kalbos su lietuvių kalbos įtaka tyrimų, todėl kol kas sunku nusakyti, kuo šie kalbėjimo būdai iš tiesų skiriasi, tačiau vienas pagrindinių skirtumų yra tas, kad kalkinėje kalboje nenaudojama arba beveik nenaudojama gestų kalbos gramatika (pvz., erdvė, kaitymas kryptimi, daugiskaitos raiška ir pan.), o gestų kalboje su lietuvių kalbos įtaka – naudojama. Tad šis variantas, nors kurtieji jį dažnai vadina kalkine kalba, vis dėlto laikytinas gestų kalbos variantu – vyresniojo amžiaus kurčiųjų sociolektu. Gali būti, kad neprigirdintieji ir apkurtusieji (bent jau kai kurie) asmenys irgi naudoja panašų variantą, bet tam reikalingi išsamesni tyrimai.