VšĮ Lietuvių gestų kalbos institutas

buvęs VšĮ „Surdologijos centras“

VšĮ „Lietuvių gestų kalbos institutas“ (anksčiau VšĮ „Surdologijos centras“) (įm. kodas 121735577) – tai Lietuvos kurčiųjų draugijos įsteigta įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.

Įstaigos veiklos tikslai:

  • Įtvirtinti gestų kalbą kaip kurčiųjų gimtąją kalbą visuomenėje, kurčiųjų bendruomenėje, visose su kurčiųjų veikla bei reikmėmis susijusiose srityse;
  • Gerinti gestų kalbos vertimo paslaugų kokybę;
  • Didinti informacijos prieinamumą visuomenėje gestų kalba.

Istorija

1991 m. įkurta viešoji įstaiga Surdologijos centras iki 1995 m. vienijo tarpžinybines medikų bei pedagogų pastangas padėti kurčiam žmogui integruotis į visuomenę. Tais pačiais metais Lietuvos kurčiųjų nebylių (dabar – Lietuvos kurčiųjų draugija) draugija persvarstė savo prioritetus ir atsigręžė į lietuvių gestų kalbą. Surdologijos centrui buvo patikėta ją tirti, norminti, puoselėti ir propaguoti.

Nuo 1995 m. Surdologijos centro veikla susijusi su lietuvių gestų kalba: centras šią kalbą tiria, rengia žodynus, rengia ir leidžia metodines priemones, moko tikslines grupes.

Lietuvos kurčiųjų draugijos ir Surdologijos centro iniciatyva parengta Dvikalbio kurčiųjų ugdymo samprata. Vėliau sampratą tobulino ir patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija. Tai svarbus dokumentas ugdant kurčius vaikus – jie pripažinti dvikalbiais, ugdymo procese bent oficialiai dvi kalbos įgijo lygų statusą.

Kadangi Lietuvoje lietuvių gestų kalbos lektoriai nerengiami, Surdologijos centras, pasitelkęs ne tik šalies specialistus, parengė 30 tokių lektorių. Centro darbuotojai ir patys tobulinosi kaip lektoriai. Mokymas pasiteisino, nes lietuvių gestų kalbos lektoriai labai paklausūs.

Mūsų komanda