Įvykdytos veiklos (2019)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras šiemet parengė dvi lietuvių gestų kalbos mokymo programas (kartu su metodine medžiaga):
„Lietuvių gestų kalba aptarnaujančiam personalui“ skirta sudaryti galimybę aptarnaujančiam personalui, besimokančiam lietuvių gestų kalbos, įgyti darbinės / profesinės aplinkos bazinių lietuvių gestų kalbos pagrindų, susijusių su specifine darbuotojo darbine aplinka.
„Vertimas sporto tema“ skirta sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimo įgūdžius sporto tema.

Surengti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo mokymai (kursai), kuriuose apmokyti 45 lietuvių gestų kalbos vertėjai.

Surengti lietuvių gestų kalbos mokymai (kursai) tėvams, kurie augina klausos negalią turinčius vaikus, ir asmenims, dirbantiems su klausos negalią turinčiais vaikais. Viso apmokyti 68 tikslinės grupės atstovai.

Kita mokymų tikslinė grupė: įvairių sričių specialistai, asmeniniai asistentai, visuomenės nariai, bei klausos negalią turintys asmenys, kurie apkurto vėlesniame amžiuje arba yra iš girdinčiųjų šeimų. Pagal lietuvių gestų kalbos mokymo programas „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.1“ ir „Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A1.2“ surengti lietuvių gestų kalbos mokymai (kursai) ir apmokyti 72 tikslinės grupės atstovai.