Lietuvių gestų kalbos institutas

Buvęs „Surdologijos centras”

Įstaigos veikla sustabdyta

Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 1 d.
VšĮ Lietuvių gestų kalbos institutas stabdo veiklą.

Dėl konsultacijų lietuvių gestų kalbos vartojimo klausimais, nemokamų lietuvių gestų kalbos kursų kreipkitės į Lietuvių gestų kalbos vertimo centro
Lietuvių gestų kalbos metodinį skyrių.

Kitais klausimais kreipkitės į Lietuvos kurčiųjų draugiją.