Lietuvių gestų kalbos institutas

Buvęs „Surdologijos centras”

Lietuvos kurčiųjų draugijos įsteigta įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.